Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 75 van de heer Olivier d.d. 17 januari 1997 (N.) :
Uit de handel nemen van de « alcoholafbraakpil » Neutralizer.

Het kruidenmiddel Neutralizer zou alcohol in het bloed sneller afbreken en de effecten van overmatig alcoholgebruik verlichten.

Professor farmacognosie Vlietinck van de UIA, die het middel onderzocht, gaf onlangs te kennen dat de gezondheidseffecten van het product totaal onaanvaardbaar zijn en de aangegeven ingrediėnten op de verpakking onjuist bleken te zijn.

Op basis van deze bevindingen kreeg het vermelde product een negatief advies van de voedingsinspectie.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Werd vermeld product ondertussen daadwerkelijk uit de handel genomen ?

2. Heeft de verdeler tegen de beslissing om het product uit de handel te nemen gerechtelijke stappen gezet ?

3. Zullen er controles plaatsvinden om te vermijden dat dit product op illegale wijze wordt verhandeld ? Zo ja, door welke instantie en op welke wijze ?