Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-52

Belgische Senaat

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 131 van de heer Olivier d.d. 7 maart 1997 (N.) :
Vandalisme aan en in publieke telefooncellen.

Geregeld ontvang ik klachten van burgers over het stijgend vandalisme aan en in publieke telefooncellen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel publieke telefooncellen zijn jaarlijks het voorwerp van beschadigingen door vandalisme ? Welk jaarlijks bedrag aan schade vloeit daaruit voort ? Kan de geachte minister daarover cijfers bezorgen opgesplitst per regio (eventueel volgens de werkingsgebieden van Belgacom) ?

2. Welke onderdelen worden meestal beschadigd : de cel zelf, het telefoontoestel, de telefoongidsen, andere ... ?

3. Kan de geachte minister mij melden welke preventieve maatregelen er werden getroffen om dit vandalisme tegen te gaan ?

4. Het is algemeen bekend dat beschadigd materiaal aanzet tot verder vandalisme. Worden beschadigingen snel opgespoord en zo snel mogelijk hersteld ? Hoeveel mensen worden daarvoor ingezet ? Wat is de jaarlijkse kostprijs van deze diensten ?

5. Bestaan er mogelijkheden om publieke telefooncellen uit meer duurzame materialen te vervaardigen die minder vatbaar zijn voor vandalisme ?


Antwoord : De naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom deelt mij, in antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen, het volgende mee.

1. Jaarlijks zijn gemiddeld 2 600 telefooncellen het voorwerp van beschadigingen door vandalisme. Hierna vindt u een overzicht in de synoptische tabel.

2. De onderdelen die het meest beschadigd worden zijn de volgende :

afgerukte microtelefonen : 65 %;

ruiten : 20 %;

geldkoffers en munttelefoontoestellen : 10 %;

andere : 5 %.

3. De volgende preventieve maatregelen werden getroffen om vandalisme te voorkomen.

Het gaat meer bepaald om :

het verzekeren van het reinigen en het regelmatig onderhoud van de cellen;

het voorzien van een peterschap over de cellen door de personeelsleden;

het vergroten van de stevigheid van de cellen en de eindapparatuur.

1994
Kortrijk 51
Gent 218
Brugge 111
Antwerpen 265
Mechelen 299
Hasselt 219
Brussel 565
Bergen 364
Charleroi 205
Luik 125
Namen 80
Libramont 43
Verviers 74
Totaal 2 619

Schadebedrag (in franken) : 23 591 245.

1995
Kortrijk 75
Gent 201
Brugge 100
Antwerpen 253
Mechelen 218
Hasselt 272
Brussel 520
Bergen 476
Charleroi 203
Luik 114
Namen 66
Libramont 49
Verviers 66
Totaal 2 613

Schadebedrag (in franken) : 23 057 617.

4. De schade wordt zo snel mogelijk hersteld (gemiddeld binnen de zes uren) door de bedienden van de payphones division (reinigingsploegen, geldophaling door de verantwoordelijken, onderhoudspersoneel, ...).

5. De studies die tot vandaag uitgevoerd werden, tonen aan dat het gebruik van duurzamer materiaal de verhouding kwaliteit/kostprijs te sterk verslechterde.