Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-50

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 96 van de heer Olivier d.d. 13 juni 1997 (N.) :
Algemene Eetwaren Inspectie. ≠ Loopbaan controleurs der eetwaren.

De huidige loopbaan van de controleurs van de Algemene Eetwaren Inspectie bestaat uit :

≠ controleurs eerste klasse : 21/1;

≠ na examen : eerste controleur : 22/2;

≠ na het vrijkomen van de plaatsen : hoofdcontroleur.

In het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1996 is de personeelsformatie van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu opgenomen. De bovengenoemde graden worden bij niveau 2+ ingedeeld.

Het is zo dat voor de rangen 22 en 24 de overgang naar het niveau 2+ geregeld is, met behoud van graadanciŽnniteit.

Voor rang 21 zou dit niet zo geregeld zijn en spreekt men over een uitdovingskader. Dit zou voor acht mensen binnen deze administratie bijzonder nadelig zijn.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Erkent hij dit probleem ?

2. Wanneer vonden voor het laatst bevorderingsexamens plaats voor overgang van controleurs eerste klasse naar niveau 2+ ? Werd overeenkomstig het statuut om de twee jaar een dergelijk bevorderingsexamen georganiseerd ? Indien ja, hoeveel tussentijd was er tussen de laatste drie bevorderingsexamens ? Indien nee, waarom werden deze examens niet georganiseerd ?

3. Zullen de controleurs eerste klasse hun jaren graadanciŽnniteit kunnen behouden bij overstap naar niveau 2+ ? Indien neen, is dit dan geen onbillijke situatie ten opzichte van controleurs eerste klasse die in het verleden nooit de kans kregen om aan een bevorderingsexamen deel te nemen ?