Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-42

8 APRIL 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 273 van de heer De Decker d.d. 7 maart 1997 (Fr.) :
Exploitatie van drankgelegenheden door VZW's.

Sinds enkele maanden worden tal van VZW's opgericht, onder meer voor de exploitatie van drankgelegenheden.

Het blijkt dat het maatschappelijk doel van deze VZW's vaak onduidelijk is en dat bij het binnenkomen vaak geen enkel bewijs van lidmaatschap gevraagd wordt.

Aan de exploitanten is kennelijk het advies gegeven een rechtsvorm te kiezen waaraan weinig kosten en een gunstig fiscaal stelsel zijn verbonden, en dit terwijl de doelstellingen van de wet van 1921 omzeild worden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om dergelijke praktijken te voorkomen ?

Graag ontving ik van de geachte minister de statistische gegevens in verband met de meest recente VZW's en het aantal controles die de laatste vijf jaar hebben plaatsgevonden.