Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-30

22 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 172 van de heer Olivier d.d. 6 september 1996 (N.) :
Veiligheids- en preventiecontracten. ­ Provincie West-Vlaanderen.

Met welke steden en gemeenten van de provincie West-Vlaanderen werden veiligheids- en preventiecontracten gesloten in de periode 1993-1996 ?

Welke bedragen werden telkens toegekend en welke personeelsleden werden in deze optiek tewerkgesteld ?


Antwoord : Het geachte lid vindt hierna een antwoord op zijn vragen.

1. Steden en gemeenten van de provincie West-Vlaanderen waarmee in de periode 1993-1996 veiligheids- of preventiecontracten werden gesloten

In 1993 werd er met de gemeenten en steden Bredene, Brugge, Menen en Oostende een preventiecontract afgesloten. Brugge en Oostende kregen vanaf 1994, in het raam van de uitbreiding van de veiligheidscontracten tot 17 middelgrote steden, een veiligheidscontract. Ook Kortrijk kreeg vanaf dat ogenblik een veiligheidscontract. In 1994 kreeg de stad Blankenberge een preventiecontract. In 1995 werd er eveneens een preventiecontract afgesloten met de stad Ieper en de gemeente De Haan en in 1996 met de gemeenten De Panne en Poperinge.

2. Bedragen die werden toegekend en de personeelsleden die in deze optiek werden tewerkgesteld

De bedragen die jaarlijks werden toegekend aan de steden en gemeenten met een preventiecontract werden opgenomen in de onderstaande tabel :

1993 1994 1995 1996
Blankenberge ­ 3 730 000 1 360 000 (1) 4 290 000
Bredene (2) 2 500 000 ­ 3 500 000 3 410 000
Bruges. ­ Brugge (3) 4 620 000 Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
De Haan ­ ­ 3 950 000 3 070 000
La Panne. ­ De Panne ­ ­ ­ 2 470 000
Ypres. ­ Ieper ­ ­ 4 530 000 3 770 000
Menin. ­ Menen 3 730 000 3 930 000 4 980 000 4 690 000
Ostende. ­ Oostende (3) 3 980 000 Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
Poperinge ­ ­ ­ 175 000

(1) Het eerste preventiecontract van de stad Blankenberge liep van 1 september 1994 tot 31 augustus 1995. Het budget voorzien voor 1995 slaat aldus op de resterende maanden van dat jaar.

(2) Het eerste preventiecontract van de gemeente Bredene liep van 1 juni 1993 tot 31 december 1994. Het budget voor deze periode bedroeg 2 500 000 frank.

(3) Steden die vanaf 1994 een veiligheidscontract hebben.

De bedragen die jaarlijks werden toegekend aan de steden met een veiligheidscontract werden opgenomen in de onderstaande tabel :

1993 1994 1995 1996
Bruges. ­ Brugge Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
31 800 000 34 830 000 35 060 000
Courtrai. ­ Kortrijk ­ 30 150 000 34 650 000 38 057 500
Ostende. ­ Oostende Contrat de sécurité/
Veiligheidscontract
32 570 000 35 397 500 38 042 000

Blankenberge beschikt sinds het begin (1994-1996) over drie personeelsleden, namelijk 1 universitair en 2 maatschappelijke assistenten.

Bredene beschikte in 1993 en 1994 over 1 maatschappelijk assistent. Vanaf 1995 werd dit uitgebreid met twee halftijdse maatschappelijke assistenten.

De Haan sloot reeds in 1995 een preventiecontract af maar ging pas effectief van start in 1996. De personeelsbezetting in het contract van 1995 bedroeg drie maatschappelijke assistenten. In 1996 werd dit herleid tot 1 universitair en 1 maatschappelijk assistent.

De Panne beschikt sinds 1996 over 1 universitair en 1 halftijds maatschappelijk assistent.

Ieper beschikt sinds 1995 over twee universitairen.

Menen beschikte vanaf 1993 tot 1995 over drie personeelsleden, namelijk 1 universitair en 2 maatschappelijke assistenten. In 1996 werd 1 maatschappelijk assistent ontdubbeld in 2 halftijdse maatschappelijke assistenten.

Poperinge beschikt in het raam van het preventiecontract niet over personeel, maar enkel over een werkingsbudget.

Brugge beschikte in het raam van het preventiecontract 1993 over vier personeelsleden, namelijk 1 universitair en 3 maatschappelijke assistenten.

Onderstaande tabel geeft het aantal personeelsleden per project weer die tewerkgesteld zijn binnen het veiligheidscontract van de stad Brugge :

1994 1995 1996
Bruges. ­ Brugge :
Coordination. ­ Coördinatie 1 1 2
Agents auxiliaires de police. ­ Hulpagenten 15 15 15
Projet de migrants. ­ Migrantenwerking 3 3 1
Appui logistique. ­ Logistieke ondersteuning 1 1 1
Prévention de la drogue et de l'alcool. ­ Drug- en alcoholpreventie 5 5 5
Travailleurs de quartier. ­ Buurtwerkers 4 4 3
Lutte et prévention de vol. ­ Bestrijding en voorkoming van diefstal ­ 1 1
City-coaching ­ ­ 2
Analyse de la criminalité. ­ Criminaliteitsanalyse ­ ­ 1
Total. ­ Totaal 29 30 31

In het raam van het veiligheidscontract kon Brugge in 1994 beschikken over 1 universitair, 15 hulpagenten, 6 medewerkers van niveau A1 (sociaal of maatschappelijke assistenten), 6 medewerkers van niveau A2 en 1 klusjesman. In 1995 werd er bijkomend een medewerker van niveau A1 ingeschreven. Voor 1996 werden 2 universitairen, 15 hulpagenten, 9 medewerkers van niveau A1, 4 medewerkers van niveau A2 en 1 klusjesman ingeschreven in het contract.

Kortrijk heeft nooit een preventiecontract gehad.

Onderstaande tabel geeft het aantal personeelsleden per project weer die tewerkgesteld zijn binnen het veiligheidscontract van de stad Kortrijk :

1994 1995 1996
Courtrai. ­ Kortrijk :
Coordination. ­ Coördinatie 1 1 1
Augmentation sécurité policière. ­ Verhoging politionele veiligheid 8 8 8
Police de quartier. ­ Wijkwerking 6 5,5 5,5
Agents auxiliaires de police. ­ Hulpagenten 4 4 5
Amélioration de l'accueil du public. ­ Verbetering van het onthaal van het publiek 5 5 4
Approche de la problématique de la drogue. ­ Aanpak drugproblematiek 1 3 3
Prévention de quartier. ­ Buurtpreventie 2 4 5
Analyse de la criminalité. ­ Criminaliteitsanalyse ­ 1 1
Assistance aux victimes. ­ Slachtofferbejegening ­ 1 1
Total. ­ Totaal 27 32,5 33,5

In het raam van het veiligheidscontract kon Kortrijk in 1994 beschikken over 2 universitairen, 8 agenten, 9 hulpagenten, 6 administratieve bedienden, 1 medewerker van niveau A1 en 1 medewerker van niveau A2. In 1995 werden er bijkomend 1 universitair en 5 medewerkers van niveau A1 ingeschreven. Het aantal administratieve bedienden werd herleid tot 5,5 en in de plaats van het personeelslid van niveau A2 werd geopteerd voor een personeelslid van het hoger niveau A1. Voor 1996 werd bijkomend 1 medewerker van niveau A1 ingeschreven.

Oostende beschikte in het raam van het preventiecontract in 1993 over 3 personeelsleden, namelijk 2 universitairen en 1 maatschappelijk assistent.

Onderstaande tabel geeft het aantal personeelsleden per project weer die tewerkgesteld zijn binnen het veiligheidscontract van de stad Oostende :

1994 1995 1996
Ostende. ­ Oostende :
Coordination. ­ Coördinatie 2 3 4
Engagement des agents auxiliaires de police. ­ Aanwerving hulpagenten 5 5 5
Agents de quartier. ­ Wijkwerking 5 5 5
Personnel administratif et technique. ­ Administratief en technisch personeel 6 8 8
Amélioration de l'accueil du public. ­ Verbetering van het onthaal van het publiek 3 3 3
City-coaching 2 2 2
Approche de la problématique de la drogue. ­ Aanpak drugproblematiek 1 ­ ­
Approche du vol de et dans les voitures. ­ Aanpak autocriminaliteit 1 1 1
Décrochage scolaire. ­ Aanpak spijbelproblematiek 1 1 1
Travail de quartier. ­ Buurtwerking ­ 1 1
Total. ­ Totaal 26 29 30

In het raam van het veiligheidscontract kon Oostende in 1994 beschikken over 3 universitairen, 5 hulpagenten, 5 agenten, 3 medewerkers van niveau A1, 3 receptionisten en 2 technici. In 1995 werden bijkomend 1 medewerker van niveau A1 en 2 administratieve bedienden aangeworven. Ook in 1996 kon men bijkomend over 1 medewerker van niveau A1 beschikken.