Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-30

22 OKTOBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 170 van de heer Olivier d.d. 6 september 1996 (N.) :
Oprichting van een commissie voor de veiligheid van Euro 2000.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij een commissie voor de veiligheid van het Europees landenkampioenschap (Euro 2000) werd opgericht.

De werken van de commissie zouden zijn gestart in juni 1996.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Wie maakt van deze commissie deel uit en in welke hoedanigheid ?

2. Hoeveel keer is deze commissie reeds bijeengekomen en wat werd in deze bijeenkomsten beslist ?

3. Zal deze commissie zich alleen inlaten met de veiligheidsproblematiek van het Europees landenkampioenschap voetbal (Euro 2000) of de veiligheidsproblemen van alle evenementen met een nationale weerslag op de openbare orde behandelen ?

4. Zullen de kosten voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees landenkampioenschap voetbal worden doorgerekend aan de organisatie ?