Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-28

24 SEPTEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 34 van de heer Olivier d.d. 1 augustus 1996 (N.) :
Regie der Gebouwen. Arrondissementen Kortrijk-Roeselare-Tielt. Projecten.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welke projecten programmeert de Regie der Gebouwen in 1996 in de arrondissementen Kortrijk-Roeselare-Tiel ?

2. Wat zijn de einddata van de realisatie en de kostprijs van de verschillende werken ?


Antwoord : In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

Arrondissement Kortrijk

Kortrijk Gerechtsgebouw

Vernieuwen telefoon- en personenzoekinstallatie.

Bedrag : 13 095 276 frank.

Dit dossier wacht op de vastlegging der kredieten, omwille van de beperkte vastleggingskredieten voor 1996 toegewezen aan de Regie der Gebouwen.

Uitvoeringstermijn : 180 werkdagen.

Kortrijk Rijkswacht

Heraanleg parking.

Bedrag : 3 060 019 frank.

Dit krediet is vastgelegd.

Aanvang der werken : vierde kwartaal 1996.

Uitvoeringstermijn : 40 werkdagen.

Kortrijk Financiecentrum

Renovatiewerken.

Bouwwerken eerste fase.

Bedrag : 48 390 860 frank.

Aanvang der werken : 4 maart 1996.

Voltooiingsdatum : 11 april 1997.

Bouwwerken tweede fase.

Raming : 40 000 000 frank.

Dit dossier zal aanbestedingsklaar zijn in het vierde kwartaal 1996.

Elektriciteit eerste fase.

Bedrag : 7 229 587 frank.

Dit krediet is vastgelegd.

Aanvang der werken : vierde kwartaal 1996.

Uitvoeringstermijn : 220 werkdagen.

Elektriciteit tweede fase.

Raming : 10 000 000 frank.

Dit dossier zal aanbestedingsklaar zijn in het vierde kwartaal 1996.

Liften.

Bedrag : 8 447 050 frank.

Dit krediet is vastgelegd.

Aanvang der werken : vierde kwartaal 1996.

Uitvoeringstermijn : 140 werkdagen.

Arrondissementen Roeselare en Tielt

Nihil.