Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-16

30 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel (Buitenlandse Handel)

Vraag nr. 65 van de heer Loones d.d. 19 maart 1996 (N.) :
Verkoop Belgische bedrijven aan buitenlandse ondernemingen.

Naar aanleiding van de recente overname van een Vlaams bedrijf door een buitenlandse groep ę Vlaamse bakstenen worden voortaan met een Brits accent verkocht Ľ werden vragen gesteld rond de fiscale aspecten van dergelijke transacties (zie De Standaard van 1 februari 1996, blz. 18).

Het bestaande stelsel van bescherming van binnenlandse aandelenoverdrachten en meerwaardebelasting aan 16,5 pct., wordt beschreven als een efficiŽnte fiscale verankering van de Belgische vennootschappen.

Vragen worden nochtans gesteld naar de eenvoudige vermijding van de belasting via holdingvennootschappen.

Vragen worden bovendien gesteld naar de mogelijke strijdigheid met de Europese rechtsregels. De belasting slaat immers enkel op meerwaarde van aandelen gerealiseerd bij overdracht aan een buitenlandse vennootschap of vereniging. Daarbij is zonder belang of die buitenlandse koper gevestigd is in de Europese Unie of daarbuiten. Dit vormt derhalve een belemmering van de vrije verkoop van Belgische aandelen aan andere Europese bedrijven.

De geachte minister wordt verzocht een antwoord te verstrekken op volgende vragen.

≠ Voorziet de geachte minister aanpassingen van het belastingstelsel naar holdingvennootschappen ?

≠ Verwacht de geachte minister geen problemen vanuit Europese hoek ?