Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-72

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 966 van de heer Olivier d.d. 24 maart 1998 (N.) :
Computercriminaliteit. ≠ Stand van zaken.

In de Verenigde Staten stijgt de computercriminaliteit dramatisch. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het Computer Security Institute. De feiten variŽren van gestolen laptops tot geavanceerd kraken via het Internet.

In vergelijking met het onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd is de computercriminaliteit in de Verenigde Staten met 16 % gestegen (totaal schadebedrag, bijna 5 miljard frank).

Het onderzoek wijst ook op een zwakte van de computernetwerken van de overheidsinstellingen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Bestaat er in ons land een instantie die (jaarlijks) onderzoek doet naar de computercriminaliteit, zo ja, dewelke ?

2. Kan de geachte minister mij cijfers ter beschikking stellen over de ernst van deze vorm van criminaliteit in ons land (aantal inbreuken, aard van de inbreuken, schadebedrag) ?

3. Zijn onze overheidsinstellingen (met inbegrip van de defensie-installaties) voldoende uitgerust om zich tegen deze vorm van criminaliteit te beschermen ?