Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-68

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 823 van de heer Olivier d.d. 30 januari 1998 (N.) :
Voorzieningen voor rolstoelgebruikers in de NMBS-stations. Provincie West-Vlaanderen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welke NMBS-stations in de provincie West-Vlaanderen zijn uitgerust met voorzieningen om rolstoelgebruikers te laten in- en uitstappen ?

2. Waaruit bestaan deze voorzieningen ?

3. Bestaan er plannen om ook de andere stations met gelijkaardige faciliteiten uit te rusten ?