Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-67

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Economie)

Vraag nr. 776 van de heer Olivier d.d. 19 januari 1998 (N.) :
Traagheid van de Belgische administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker (cytostatica).

De duur van de procedure inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling voor nieuwe geneesmiddelen in de strijd tegen kanker neemt volgens een artikel in het Tijdschrift van de Vlaamse Kankerliga , gemiddeld 1 007 dagen in beslag. In de meeste Europese landen is dit slechts 200 dagen. Wettelijk gezien mag de volledige procedure maar 390 dagen duren.

Nog steeds volgens hetzelfde artikel sterven hierdoor jaarlijks minstens honderd patiŽnten in ons land, die anders gered hadden kunnen worden omdat zij niet met deze nieuwe medicamenten behandeld kunnen worden.

Gezien de geachte minister bevoegd is voor de prijsbepaling terzake, had ik graag een antwoord op de volgende vragen verkregen :

1. Erkent hij het geschetste probleem ?

2. Wat is de gemiddelde duur van de periode van prijsbepaling bij het in de handel brengen van nieuwe medicamenten in het algemeen en van nieuwe cytostatica in het bijzonder ?

3. Wat zijn de oorzaken van de lange duur van de procedure in vergelijking met de ons omringende Europese landen ?

4. Wat kan er volgens de geachte minister ondernomen worden om de duur van de periode voor de prijsbepaling te verkorten ?