Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-76

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 661 van de heer Olivier d.d. 28 november 1997 (N.) :
Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welke kieskantons in de provincie West-Vlaanderen hebben zich kandidaat gesteld om bij de volgende verkiezingen elektronisch te stemmen ?

2. Voor welke kieskantons werd reeds een definitieve beslissing genomen inzake elektronisch stemmen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ?

3. Welke investeringen zullen de gemeenten van de betrokken kieskantons moeten doen (met vermelding van de investeringsbedragen) ? Voorziet de federale overheid op één of andere wijze een tussenkomst in de kosten van deze investeringen ?

4. Kan één gemeente alleen overschakelen op het elektronisch stemmen indien de andere gemeenten van het kieskanton daarmee niet akkoord blijken te gaan ?

5. Indien in een gemeente de intentie bestaat om over te schakelen op het elektronisch stemmen en deze intentie niet blijkt aanwezig te zijn in de andere gemeenten van hetzelfde kieskanton, kunnen deze laatste gemeenten van het kieskanton dan op één of andere wijze worden gedwongen om over te stappen op het elektronische stemmen ? Blijft de beslissing tot al dan niet elektronisch stemmen met andere woorden een beslissing die volledig onder de gemeentelijke autonomie valt ?

Antwoord : 1. Voor de provincie West-Vlaanderen voldoet enkel de kandidatuur van het kieskanton Veurne aan de voorwaarden van de omzendbrief van 3 september 1997 betreffende de uitbreiding van de geautomatiseerde stemming.

2. De Ministerraad heeft op 9 januari en 13 februari 1998 beslist de kandidatuur van de volgende kantons te weerhouden voor de geautomatiseerde stemming :

1º administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : kieskantons Anderlecht, Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Ukkel;

2º provincie Antwerpen : kieskantons Antwerpen, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kappellen, Kontich, Mechelen, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo en Zandhoven;

3º provincie Henegouwen : kieskantons Lens, Moeskroen en Frasnes-lez-Anvaing;

4º provincie Limburg : kieskantons Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer en Voeren;

5º provincie Luik : kieskantons Luik, Wezet, Bitsingen, Fleron, Herstal, Grace-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen en Sankt-Vith;

6º provincie Luxemburg : kieskanton Durbuy;

7º provincie Oost-Vlaanderen : kieskantons Dendermonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Sint-Niklaas, Temse, Waarschoot, Zele en Zomergem;

8º provincie Vlaams-Brabant : kieskantons Asse, Glabbeek, Haacht, Leuven, Vilvoorde, Zaventem en Zoutleeuw;

9º provincie West-Vlaanderen : kieskanton Veurne.

De gemeenten die deel uitmaken van deze kantons zullen bijgevolg bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen elektronisch stemmen.

Deze lijst werd opgenomen in het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem.

3. De gemeentebesturen dienen zelf in te staan voor de aankoop van de apparatuur, de installatie van de stembureaus evenals voor het nodige personeel in de gemeente de dag van de verkiezingen. Volgens de informatie die de erkende firma's voor de levering van de geautomatiseerde systemen mij verstrekten, kan de gemiddelde kostprijs van een stembureau voor 1 000 kiezers geraamd worden op maximaal 275 000 frank (bedrag zonder BTW). De eventuele aankoop dient echter het voorwerp uit te maken van een offerteaanvraag.

De federale overheid voorziet in een tussenkomst ten belope van 20 % in de investering, binnen de beperkingen vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 april 1995 houdende uitvoering van artikel 3, § 1, vierde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (Belgisch Staatsblad van 21 april 1994).

4. Overeenkomstig artikel 1, derde lid, van de wet van 11 april 1994 op de geautomatiseerde stemming is het kieskanton het laagste niveau voor het gebruik van de geautomatiseerde stemming. Met andere woorden, de geautomatiseerde stemming wordt slechts toegelaten als alle gemeenten van éénzelfde kanton voor dit systeem hebben gekozen.

5. Om zijn kandidatuur te kunnen stellen voor de uitbreiding van de geautomatiseerde stemming, moet de gemeente de toestemming van de gemeenteraad bijvoegen. De beslissing tot eventuele kandidatuurstelling wordt bijgevolg door de gemeente zelf genomen.