1-899/3

1-899/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 MEI 1998


Herziening van artikel 125 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER HOTYAT


Zie Gedr. St. 1-964/2