1-899/2

1-899/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 MEI 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 125 van de Grondwet


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE REGERING

Enig artikel

Het zesde lid van het voorgestelde artikel 125 vervangen als volgt :

De wet bepaalt de procedure die moet worden gevolgd ingeval de artikelen 103 en 125 beide van toepassing zijn evenals in geval van dubbele toepassing van artikel 125.

Verantwoording

Dit amendement neemt mutatis mutandis de tekst over van het zesde lid van het nieuwe artikel 103 van de Grondwet, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers is aangenomen, met dit verschil dat ook wordt verwezen naar de cumulatieve toepassing binnen artikel 125 van de Grondwet, zijnde de vervolging van leden van een gemeenschaps- of gewestregering met de vervolging van leden of gewezen leden van een gemeenschaps- of gewestregering.