1-279/4

1-279/4

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

6 FEBRUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 130, 1, eerste lid, van de Grondwet wordt aangevuld met een 5, luidende :

5 het gebruik van de talen voor het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen.