1-279/2

1-279/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

30 JANUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER DESMEDT

Enig artikel

In het voorgestelde 5 de volgende woorden schrappen :

; het decreet mag de rechten van de taalminderheden in het Duitse taalgebied niet aantasten .

Verantwoording

Deze bepaling blijkt niet op haar plaats in een grondwettekst.

Claude DESMEDT.