1-185/11

1-185/11

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

26 FEBRUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet


AMENDEMENT

ingediend na goedkeuring van het verslag


Nr. 9 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Enig artikel

In het tweede lid het getal 100 000 vervangen door het getal 200 000 .

Verantwoording

Overeenkomstig de wil van de indieners van het oorspronkelijke voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet moet alleen aan de stedelijke entiteiten met de grootste bevolkingsaantallen de mogelijkheid worden geboden om binnengemeentelijke organen op te richten (cf. voorstel van de heer Erdman c.s., Gedr. St., Senaat nr. 1-185/1, blz. 3).

De Belgische instellingen zijn immers reeds ingewikkeld genoeg voor onze medeburgers. De gemeente blijft als een van de enige gezagsniveaus nog begrijpelijk. Als sommigen koppig vasthouden aan het idee om een bijkomend gezagsniveau in te lassen, dan mag deze eventuele onderverdeling alleen openstaan voor gemeenten die er niet meer in slagen nauw contact te houden met hun bevolking.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.