1-185/2

1-185/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

27 MAART 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74 van 12 april 1995)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN LALLEMAND EN HOTYAT

Enig artikel

In de voorgestelde tekst de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In het tweede lid de woorden het decreet of doen vervallen.

B. In het derde lid de woorden Dat decreet en doen vervallen.

Verantwoording

De Grondwet kent slechts drie soorten normen : de federale wet, het decreet van de Gemeenschappen en de in artikel 134 bedoelde regels voor de gewestbevoegdheden.

Het woord decreet wordt in de Grondwet uitsluitend gebruikt voor een wetgevingsnorm van de Gemeenschappen.

In dit voorstel wordt het woord decreet dus ten onrechte gebruikt.

Roger LALLEMAND.
Robert HOTYAT.

Nr. 2 VAN DE HEREN COVELIERS EN GORIS

Enig artikel

Het tweede lid van de voorgestelde tekst aan te vullen met wat volgt :

Evenwel kan aan verscheidene binnengemeentelijke territoriale organen niet worden toegestaan samen te beraadslagen.

Verantwoording

Zie analogie met artikel 162 van de Grondwet.

Hugo COVELIERS.
Stephan GORIS.