1-171/3

1-171/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER HAPPART


Zie Gedr. St. 1-169/3 1995/1996