1-170/5

1-170/5

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

1 FEBRUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 71 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet


Enig artikel

In artikel 71 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het derde lid wordt vervangen als volgt :

« Binnen de grenzen van de Staat hebben de senatoren vrij verkeer op alle verkeerswegen door de openbare overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven. »;

2º het vierde lid wordt opgeheven.

Zie :

Gedr. St. van de Senaat :

1-170 - 1995/1996 :

Nr. 1 : Voorstel.

Nr. 2 : Amendement.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat :

1 februari 1996.

Brussel, 1 februari 1996.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.