1-170/4

1-170/4

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 71 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


2º het vierde lid wordt opgeheven.

Enig artikel Article unique Einziger Artikel
In artikel 71 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht : Les modifications ci-après sont apportées à l'article 71 de la Constitution : In Artikel 71 der Verfassung werden folgende Abänderungen vorgenommen :
1º het derde lid wordt vervangen als volgt : 1º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1. Absatz 3 wird wie folgt ersetzt :
« Binnen de grenzen van de Staat hebben de senatoren vrij verkeer op alle verkeerswegen door de openbare overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven. »; « À l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. »; « Innerhalb der Staatsgrenzen haben die Senatoren ein Recht auf freie Fahrt auf allen von den öffentlichen Behörden betriebenen oder konzessionierten Verkehrsverbindungen. »;