1-170/3

1-170/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 71 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER HAPPART


Zie Gedr. St. 1-169/3 1995/1996