Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties belast met Middenstand (Overheidsbedrijven enParticipaties)

Vraag nr. 1732 van de heer Van Quickenborne d.d. 7 december 2001 (rappel van 25 februari 2002) (N.) :
Treinbestuurders. ≠ Drugstesten. ≠ Toestand in de andere overheidsbedrijven. ≠ Recht op privacy.

In de krant De Standaard konden we recentelijk lezen :

ę TweeŽnnegentig kandidaat-treinbestuurders hebben, alleen al dit jaar, een job bij de NMBS aan hun neus zien voorbijgaan omdat sporen van drugs werden gevonden in hun urine.

Tussen 1 januari en 31 oktober heeft de NMBS 1 275 kandidaten over de vloer gekregen die een functie van treinbestuurder ambieerden. Omdat na een urineonderzoek bleek dat ze drugs hadden gebruikt, vielen nog een tweeŽnnegentig sollicitanten uit de boot. Een woordvoerder verklaarde : ę Drugsgebruik is een van de criteria die onze geneesheren hanteren bij hun beslissing om iemand al dan niet in dienst te nemen. Hebben wij het recht dat te doen ? We menen van wel omdat wij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze reizigers en van derden. Het leven van honderden mensen hangt van een machinist af. Wij kunnen het ons niet permitteren risico's te nemen. Ľ

In de Verenigde Staten is drugtesting al langer ingeburgerd. Ook meer en meer bedrijven in BelgiŽ vallen er op terug.

De vraag stelt zich uiteraard naar het respect voor het recht op privacy. Bovendien kan men niet stellen dat occasioneel drugsgebruik ≠ inzonderheid van cannabis ≠ leidt tot de onmogelijkheid tot sturen.

1. Hoe schatten de geachte minister het recht op privacy in deze in ?

2. Worden in andere overheidsbedrijven dergelijke drugstesten gedaan ? Zo ja, welke zijn de resultaten ?

3. Is een wettelijk kader wenselijk ? Zo ja, wat zal worden voorzien ? Zo nee, welke zijn de geldende principes ?