Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-37

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 1282 van de heer Van Quickenborne d.d. 11 mei 2001 (N.) :
Leger nieuwe stijl . Campagnes naar kinderen toe.

Het leger nieuwe stijl voert reeds enkele jaren een actieve campagne om zijn imago bij te stellen. De toekomstige generatie vormt daarbij een kritische groep. Zo worden er avontuurlijke opendeurdagen georganiseerd waarbij schoolkinderen in jeeps rondrijden, eens in een tank mogen zitten of via touwbruggen een rivier oversteken. Ook het wapentuig wordt gedemonstreerd. Een begeleidende leerkracht sprak in dit verband zelfs over een alternatief voor het pretpark .

1. Behoort het opzetten van deze avontuurlijke opendeurdagen tot het beleid van de geachte minister ? Wie nam het initiatief hiertoe ?

2. Ongetwijfeld zijn onze militairen goed opgeleid om het legermaterieel te hanteren. Bezitten zij echter wel de expertise om met schoolkinderen om te gaan en te gaan begeleiden ?

3. Worden de scholieren op de hoogte gebracht van de maatschappelijke rol van een leger in vredestijd bij een bezoek ? Meent de geachte minister niet dat door het maken van avonturenritjes er een vertekend beeld van onze Strijdkrachten wordt geschetst ?

4. Hoe zit het met de aansprakelijkheid in het geval van een ongeluk ? Is de geachte minister bereid om de volle verantwoordelijkheid te nemen bij een eventueel incident ?