Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 928 van de heer Van Quickenborne d.d. 5 december 2000 (N.) :
Websites van het kabinet en/of het departement. Beveiliging. Maatregelen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 927 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1352).

Antwoord : 1. Het ministerie van Verkeer en Infrastructuur heeft in de mate van zijn mogelijkheden van in het begin van de opening van zijn website reeds maatregelen genomen voor de beveiliging van de gegevensstroom.

2. De beveiliging van het netwerk gebeurt via een beveiligde firewall en een apart netwerk voor de publieke servers.

3. Er worden geregeld attacks gedetecteerd (onder meer spoofing , portscans , denial of service-attacks ) maar tot nu toe werden er geen geslaagde hackings geconstateerd. Bij het minste vermoeden van hacking wordt contact opgenomen met een gespecialiseerde firma. Tot op heden werd er door het departement geen klacht ingediend.

Voor het overige verwijs ik het geachte lid naar het antwoord dat door de minister van Ambtenarenzaken gegeven zal worden in verband met de maatregelen die voor alle federale departementen genomen worden (2).