Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-37

28 JANUARI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 206 van de heer Anciaux d.d. 19 september 1996 (N.) :
Sekten die zich op kinderen richten.

In België zijn verschillende sekten actief die (o.a.) opereren via kinderen. Sinds begin van de jaren 80 rekruteert de sekte « Sahaya Yoga » in ons land en kent vandaag reeds een honderdtal volgelingen, vooral in Vlaanderen. De parlementaire onderzoekscommissie betreffende de sekten heeft deze sekte reeds omschreven als « één van de gevaarlijkste van ons land ».

1. Wat werd door de parlementaire onderzoekscommissie naast deze « omschrijving » ondernomen in het kader van de bestrijding van deze sekte ?

2. Hoeveel Belgische kinderen werden reeds naar het buitenland gebracht voor het volgen van een opleiding tot « soldaat van Sahaya Yoga » ?

3. Zijn er binnen de parlementaire onderzoekscommissie nog sekten bekend die zich concentreren op kinderen, hetzij voor hun ledenwerving, hetzij voor de rekrutering van kinderen zelf ?

4. Zal de parlementaire onderzoekscommissie zich prioritair concentreren op dergelijke sekten in het kader van de bestrijding van de kinderhandel ?

Een bericht dat mij eveneens ten zeerste verontrustte, is de aanpak die de Scientology Church in Duitsland reeds sterk heeft uitgebouwd. Scientology zou ouders via hun kinderen willen aanzetten om (betaalde) seminaries te volgen om hun kinderen beter te kunnen beschermen tegen een aantal kwade invloeden uit de maatschappij. De adressen van de ouders worden verzameld door poppenhandelaars die hun speelgoed aanprijzen bij kindercrèches, op speelgoedbeurzen, ... Er zou een direct verband bestaan tussen de speelgoedmerken « Kumquats » en « Lucky Toys », en de Scientology-organisatie « Kommissie voor misdaden van de psychiatrie tegen de mensenrechten ».

Het klimaat dat momenteel heerst in ons land naar aanleiding van de verschrikkelijke ontdekkingen van de bende Dutroux, betekent een vruchtbare bodem voor het gebruik van dergelijke recruteringsmethodes door deze sekten. Ouders van kinderen zijn geschokt en er leven vele vragen omtrent de veiligheid van kinderen en hoe kinderen kunnen worden beschermd. Het aanbieden van seminaries hierover zou een droomkans betekenen voor sekten.

5. Heeft de geachte minister er enig idee van of deze recruteringsmethode ook reeds in ons land wordt toegepast ?

6. Wordt er in België speelgoed verkocht van de merken « Kumquats » en « Lucky Toys » ?

7. Zijn er misschien andere speelgoedmerken die in ons land gelinkt zijn aan een Scientology-organisatie ?

8. Zal de geachte minister in het kader van zijn aanpak tegen de kinderhandel ook hier oog voor hebben en maatregelen nemen om de bevolking te waarschuwen voor dergelijke bewegingen ?


Antwoord : 2. Aan de hand van de inlichtingen waarover wij thans beschikken, is het moeilijk zich een juist beeld te vormen van het aantal Belgische kinderen, die toegelaten werden in ashrams in het buitenland, om er hun opleiding verder te zetten, volgens de regels van de « Sahaja Yoga » sekte.

Men moet weten, dat de kinderen van hun ouders gescheiden kunnen worden rond de leeftijd van drie jaar en op dat moment naar een ashram gestuurd. Rond de leeftijd van zeven jaar bevinden bepaalde kinderen zich in Dharamsala in een ashram van de sekte gesitueerd in India, om er hun opleiding van yogi voort te zetten tot de leeftijd van achttien jaar.

5 tot 7. Er bestaan verschillende aanwervingsmethodes die gebruikt worden door de sekten.

Wat meer in het bijzonder de recrutering van kinderen betreft in verband met seminaries, die als thema de veiligheid hebben, zou het heden ten dage slechts de Scientologie Kerk zijn die, door bemiddeling van de anti-drugs actie, er zich zou aan wagen.

Er kon nochtans niet vastgesteld worden, in dit bepaald geval, dat er een verband bestaat tussen speelgoedmerken, in het bijzonder « Kumquats » en « Lucky Toys » en de Scientologie Kerk. We kunnen niet bevestigen dat deze of een van hun organisaties de handel in speelgoed aanwendt om kinderen aan te werven via seminaries die als thema de veiligheid hebben.

8. Mijn departement volgt aandachtig het verloop van de dossiers betreffende de sekten. Het is zich ten zeerste bewust van het gevaar dat kinderen, die leven in dergelijke middens, lopen.