S. 4-1199 Dossierfiche K. 52-1788

Ontwerp van economische herstelwet
Regering H. Van Rompuy I  

steun aan de bouwnijverheid
isolatie van gebouwen
collectief ontslag
participatie van de werknemers
kredietverzekering
BTW-tarief
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
gereduceerde prijs
geregistreerd samenwonen
schepping van werkgelegenheid
vaststelling van het loon
vergoeding
heractivering van de economie
werknemer in loondienst
schuldvordering
loon
arbeidsveiligheid
nachtwerk
Fonds voor de Beroepsziekten
non-profitsector
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
vernieuwing
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
industriŽle herstructurering
laag loon
werkloze
oudere werknemer
gehandicapte werknemer
energiebesparing
gerechtsdeurwaarder
loonpremie
economische recessie
monetaire crisis
ploegendienst
eerste betrekking
fiscale stimulans
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
elektrische energie
gehuwde persoon
energieprijs
bescherming van de consument
ziekteverzekering
tweewielig voertuig
onderzoek en ontwikkeling
moederschap
Maribel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gelijke behandeling
overuur
thermische isolatie
herintreding
verzekeringsovereenkomst
consumptief krediet
belastingaftrek
facturering
betalingstermijn
krediet op onroerende goederen
schuldenlast
pensioenvoorwaarden
particuliere onderneming
werkloosheidsverzekering
loonkosten
sociale lasten
overheidsbedrijf
ontslagpremie
geestelijk gehandicapte
wetenschappelijk beroep
vervroegd pensioen
bouwnijverheid
onderlinge beroepsovereenkomst
administratieve formaliteit
elektriciteitsvoorziening
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
koopkracht
advocaat
aandeel
programmawet
belastingteruggave
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
sociale woning
pendel
deeltijdarbeid
vrijstelling van belasting
arbeidsongeval
gedelegeerde wetgeving
Fonds voor Arbeidsongevallen
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
huisvesting
werkloosheidsbestrijding
gedeeltelijke werkloosheid
exportsteun
besluit
vergrijzing van de bevolking
vergoedingen en onkosten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-1788/1 Wetsontwerp 3/2/2009
K. 52-1788/2 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1788/3 Amendement ingediend in de commissie 16/2/2009
K. 52-1788/4 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/5 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/6 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/7 Amendementen ingediend in de commissie 18/2/2009
K. 52-1788/8 Verslag namens de commissie 19/2/2009
K. 52-1788/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/2/2009
K. 52-1788/10 Aanvullend verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1788/11 Verslag namens de commissie 2/3/2009
K. 52-1788/12 Verslag namens de commissie 2/3/2009
K. 52-1788/13 Tekst aangenomen door de commissies 2/3/2009
K. 52-1788/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 5/3/2009
K. 52-1788/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/3/2009
4-1199/1 4-1199/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/3/2009
4-1199/3 4-1199/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2009
4-1199/2 4-1199/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2009
4-1199/4 4-1199/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/3/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2009   Indiening Stuk K. 52-1788/1
19/2/2009   Mededeling belangenconflict
Integraal verslag nr. 83, p. 70-71
2/3/2009   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 52-1788/13
5/3/2009   Einde belangenconflict
Integraal verslag nr. 84, p. 42
5/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 50-87 en 85, p. 3-5
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-0/o49)
Integraal verslag nr. 85, p. 12-13
Stuk K. 52-1788/15
5/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/12 4-82/12 (PDF)
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/12 4-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-1199/1 4-1199/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
10/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
10/3/2009   Aanneming zonder amendering
10/3/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1199/2 4-1199/2 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
10/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
10/3/2009   Aanneming zonder amendering
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 4-1199/3 4-1199/3 (PDF)
12/3/2009   Inschrijving op agenda
19/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-67 Hand. 4-67 (PDF)
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o20) Hand. 4-68 Hand. 4-68 (PDF)
Stuk 4-1199/4 4-1199/4 (PDF)
19/3/2009   Aanneming zonder amendering
19/3/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2009   Bekendmaking (25986-26000)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/3/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/3/2009, 17/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/3/2009 5 11/3/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/3/2009 25 3/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2009 7/4/2009 , blz 25986-26000