S. 6-96 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet
Jean-Jacques De Gucht   

strafvermindering
strafverjaring
herziening van de grondwet

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-96/1 6-96/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/11/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2014   Indiening Stuk 6-96/1 6-96/1 (PDF)
5/12/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving