S. 6-9 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
Martine Taelman    Jean-Jacques De Gucht   

herziening van de grondwet
gerechtelijke vervolging
minister
strafrechtelijke aansprakelijkheid
strafverjaring
hogere rechtspraak

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-9/1 6-9/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/10/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2014   Indiening
Herindiening 5-944.
Stuk 6-9/1 6-9/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving