S. 6-518 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1 , tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft
Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

herziening van de grondwet
oorlog
parlementair toezicht
bevoegdheid van het Parlement
strijdkrachten in het buitenland

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-518/1 6-518/1 (PDF) Herziening van de grondwet 28/3/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2019   Indiening Stuk 6-518/1 6-518/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving