S. 6-512 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

herziening van de grondwet
welzijn van dieren

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-512/1 6-512/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 27/3/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2019   Indiening Stuk 6-512/1 6-512/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Stuk 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Stuk 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving