S. 6-511 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen
Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

gelijke behandeling van man en vrouw
herziening van de grondwet
raad van ministers
gewesten en gemeenschappen van België
participatie van vrouwen
uitvoerende macht
minister

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-511/1 6-511/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 27/3/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2019   Indiening Stuk 6-511/1 6-511/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving