S. 6-449 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België
Christophe Lacroix    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

Europees Verdrag voor de rechten van de mens
institutionele samenwerking
aanbeveling
motie van het Parlement
parlementair toezicht
foltering
Europees handvest
autonomie
Raad van Europa
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
Vlaamse Gemeenschap
verslag over de werkzaamheden
taalgroep

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-449/1 6-449/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/7/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2018   Indiening Stuk 6-449/1 6-449/1 (PDF)
13/7/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving