S. 6-444 Dossierfiche K. 54-2817

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft
Katja Gabriëls   Catherine Fonck   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Emmanuel Burton   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Jean-Marc Nollet  

regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
vergoeding voor afgevaardigden
mandaat
politieke moraal
financieel belang van de leden
cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 54-2817/1 Wetsvoorstel 29/11/2017
K. 54-2817/2 Amendement 6/2/2018
K. 54-2817/3 Amendementen 6/3/2018
K. 54-2817/4 Advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 2/5/2018
K. 54-2817/5 Amendement 30/5/2018
K. 54-2817/7 Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2018
K. 54-2817/6 Verslag namens de commissie 26/6/2018
6-444/1 6-444/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/2018
K. 54-2817/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2018
6-444/2 6-444/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-444/3 6-444/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-444/4 6-444/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Stuk K. 54-2817/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
2/5/2018   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Stuk K. 54-2817/4
22/6/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 54-2815/7
27/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 235, p. 17-20
28/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 236, p. 88
Stuk K. 54-2817/8
28/6/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2018   Overzending Stuk 6-444/1 6-444/1 (PDF)
28/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o0) Stuk 6-444/4 6-444/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/6/2018   Verzending naar commissie
29/6/2018   Inschrijving op agenda
29/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annick De Ridder, Cécile Thibaut
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 6-444/2 6-444/2 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81873-81874)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2018, 28/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018 , blz 81873-81874

Kruispuntbank van de wetgeving