S. 6-440 Dossierfiche K. 54-2813

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft
Emmanuel Burton   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Katja Gabriëls   Jean-Marc Nollet   Catherine Fonck  

rijkdom
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
vergoeding voor afgevaardigden
politieke moraal
cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 54-2813/1 Wetsvoorstel 29/11/2017
K. 54-2813/2 Amendementen 6/12/2017
K. 54-2813/3 Amendement 6/2/2018
K. 54-2813/4 Amendement 6/3/2018
K. 54-2813/5 Advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 2/5/2018
K. 54-2813/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/6/2018
K. 54-2813/6 Verslag namens de commissie 6/6/2018
6-440/1 6-440/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2018
K. 54-2813/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 7/6/2018
K. 54-2813/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2018
6-440/2 6-440/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-440/3 6-440/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-440/4 6-440/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Stuk K. 54-2813/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
2/5/2018   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Stuk K. 54-2813/5
4/6/2018   Aanneming in commissie (verbeterd) Stuk K. 54-2811/5
7/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 232, p. 60-69 + p. 80-81
Stuk K. 54-2813/8
7/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o3)
Integraal verslag nr. 232, p. 81-82
Stuk K. 54-2813/9
7/6/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2018   Overzending Stuk 6-440/1 6-440/1 (PDF)
7/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Stuk 6-440/4 6-440/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/6/2018   Verzending naar commissie
25/6/2018   Inschrijving op agenda
25/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
25/6/2018   Inleidende uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
25/6/2018   Bespreking
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0) Stuk 6-440/3 6-440/3 (PDF)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 6-440/2 6-440/2 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81879-81880)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018 , blz 81879-81880

Kruispuntbank van de wetgeving