S. 6-439 Dossierfiche K. 54-2812

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft
Katja Gabriëls   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Jean-Marc Nollet   Catherine Fonck  

rijkdom
gewesten en gemeenschappen van België
regionaal parlement
vergoeding voor afgevaardigden
politieke moraal
cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 54-2812/1 Voorstel van bijzondere wet 29/11/2017
K. 54-2812/2 Amendementen 6/12/2017
K. 54-2812/3 Amendement 6/2/2018
K. 54-2812/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/6/2018
K. 54-2812/4 Verslag namens de commissie 6/6/2018
6-439/1 6-439/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2018
K. 54-2812/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 7/6/2018
K. 54-2812/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2018
6-439/2 6-439/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-439/3 6-439/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-439/4 6-439/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Stuk K. 54-2812/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
4/6/2018   Aanneming in commissie (verbeterd) Stuk K. 54-2811/5
7/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 232, p. 60-70 + p. 82-84
Stuk K. 54-2812/6
7/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o3)
Integraal verslag nr. 232, p. 84
Stuk K. 54-2812/7
7/6/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2018   Overzending Stuk 6-439/1 6-439/1 (PDF)
7/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Stuk 6-439/4 6-439/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/6/2018   Verzending naar commissie
25/6/2018   Inschrijving op agenda
25/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
25/6/2018   Inleidende uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
25/6/2018   Bespreking
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0) Stuk 6-439/3 6-439/3 (PDF)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 6-439/2 6-439/2 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81877-81878)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018 , blz 81877-81878

Kruispuntbank van de wetgeving