S. 6-427 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toekomst en de handhaving van een ambitieus cohesiebeleid in het kader van de toekomstige Europese begroting
Christophe Lacroix    Karl-Heinz Lambertz    Latifa Gahouchi    Anne Lambelin    Christie Morreale    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

visie van Europa
investeringsbeleid
Europees Sociaal Fonds
algemene begroting (EU)
financiering van de EU-begroting
motie van het Parlement
budgettaire middelen
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
begrotingsbeleid
economische en sociale samenhang
EU-begroting

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-427/1 6-427/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/5/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2018   Indiening Stuk 6-427/1 6-427/1 (PDF)
18/5/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
18/5/2018   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving