S. 6-423 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit
Christophe Lacroix    Christie Morreale    Patrick Prévot   

gezondheidsbeleid
gevaren voor de gezondheid
bewustmaking van de burgers
elektromagnetische schadelijke invloed
radiocommunicatie
volksgezondheid
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-423/1 6-423/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/4/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2018   Indiening Stuk 6-423/1 6-423/1 (PDF)
20/4/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
20/4/2018   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Uitgesteld
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving