S. 6-415 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020
Karl-Heinz Lambertz    Christophe Lacroix    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Christie Morreale    Patrick Prťvot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

BTW-tarief
kapitaalbeweging
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Verenigd Koninkrijk
Cohesiefonds
financiŽle vooruitzichten
financiŽle transactie
belasting
Europese sociale politiek
visie van Europa
investeringsbeleid
EU-onderzoeksbeleid
EU-industriebeleid
lidmaatschap van de Europese Unie
belastingharmonisatie
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-415/1 6-415/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/3/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2018   Indiening Stuk 6-415/1 6-415/1 (PDF)
23/3/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
23/3/2018   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving