S. 6-405 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal
Martine Taelman    Sabine de Bethune    Bert Anciaux    Jean-Jacques De Gucht   

internationale rechtspraak
misdaad tegen de personen
rechten van de mens
Internationale Organisatie voor Migratie
kinderpornografie
migrerende werknemer
slavernij
zwarte handel
slachtofferhulp
misdaadbestrijding
mensenhandel
handel in organen
georganiseerde misdaad
VN
kinderbescherming
migratie
rechten van het kind
migrant
vluchteling
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-405/1 6-405/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2018   Indiening Stuk 6-405/1 6-405/1 (PDF)
23/2/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/2/2018   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving