S. 6-390 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten
Christophe Lacroix    Nadia El Yousfi    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

witwassen van geld
bewustmaking van de burgers
kinderpornografie
traceerbaarheid
zwarte handel
regeling van transacties
verdovend middel
elektronisch betaalmiddel
terrorisme
deviezen
elektronische handel
bescherming van de consument
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-390/1 6-390/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/1/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2018   Indiening Stuk 6-390/1 6-390/1 (PDF)
19/1/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
19/1/2018   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving