S. 6-383 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn
Jean-Jacques De Gucht    Jean-Paul Wahl   

islam
religieuze sekte
motie van het Parlement
staatsveiligheid
religieus conservatisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-383/1 6-383/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/12/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2017   Indiening Stuk 6-383/1 6-383/1 (PDF)
19/1/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/1/2018   Verzending naar commissie
19/3/2018   Inschrijving op agenda
19/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Brigitte Grouwels
19/3/2018   Inleidende uiteenzetting
19/3/2018   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 19/3/2018

Kruispuntbank van de wetgeving