S. 6-350 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met de heer Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

volksgezondheid
Lid van de Europese Commissie
nicotineverslaving
eerste hulp
hoorzitting
Europees Geneesmiddelenbureau
voedselveiligheid
gezondheid op het werk
endocriene ziekte
giftige stof
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
lichamelijke opvoeding
gevaren voor de gezondheid
hormoon
voedingsziekte
Griekenland
arbeidsvoorwaarden
kanker
verdelgingsmiddel
alcoholisme
gevaarlijke stof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-350/1 6-350/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 18/7/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/5/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
30/5/2017   Verzending naar commissie
30/5/2017   Inschrijving op agenda
30/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
30/5/2017   Gedachtewisseling
30/5/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 30/5/2017

Kruispuntbank van de wetgeving