S. 6-346 Dossierfiche                  

De Europese Energie-unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

duurzame ontwikkeling
energieopslag
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
interne markt
vermindering van gasemissie
zonne-energie
Europese Investeringsbank
broeikasgas
landbouwsector
kernenergie
vervoerbeleid
duurzame mobiliteit
emissierechten
regenereerbare energie
onafhankelijkheid van energie
biobrandstof
investering van de EU
elektrisch voertuig
concurrentievermogen
Lid van de Europese Commissie
Eurostat
transportinfrastructuur
elektrisch materiaal
hoorzitting
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
elektrische energie
windenergie
energieprijs

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-346/1 6-346/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 15/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2017   Indiening Stuk 6-346/1 6-346/1 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
4/5/2017   Verzending naar commissie
4/5/2017   Inschrijving op agenda
4/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
4/5/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor de Energie-unie
4/5/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 4/5/2017

Kruispuntbank van de wetgeving