S. 6-334 Dossierfiche                  

Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016

verslag over de werkzaamheden
Europees Hof voor de rechten van de mens
hoorzitting
migratie
politiek asiel
eerbiediging van het privé-leven
strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel
opname in psychiatrische kliniek
recht op gezondheid
rechtsvordering
verjaring van de vordering
politie
uitwijzing
gerechtelijke achterstand
rechtsmiddel
toegang tot de rechter
rechten van de verdediging

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-334/1 6-334/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2017   Indiening Stuk 6-334/1 6-334/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/2017   Verzending naar commissie
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/3/2017   Hoorzitting met de heer Vincent Houssiau, directeur algemeen beleid, de heer Yves Van den Berge, adjunct-directeur, en mevrouw Kristel Stouffs, adviseur mensenrechten, van het kabinet van de minister van Justitie
27/3/2017   Hoorzitting met de dames Chantal Gallant, Stéphanie Grisard en Isabelle Niedlispacher, attachees FOD Justitie, co-agenten van de Regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Uitgesteld
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Niet behandeld
2/6/2017   Inschrijving op agenda
2/6/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen). Het voorstel om het verlsag in de plenaire vergadering te bespreken, wordt verworpen met 6 tegen 3 stemmen, bij 2 onthoudingen.
Stuk 6-334/1 6-334/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/3/2017, 2/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving