S. 6-333 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 te Brussel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

EVDB
uitwisseling van informatie
justitiële samenwerking in strafzaken (EU)
kapitaalbelasting
topconferentie
Europese integratie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
geheime dienst
herdenkingsplechtigheid
Europees octrooi
Europese Raad
betrekking van de Europese Unie
EEG-Verdrag
strijdkrachten in het buitenland
EU-werkgelegenheidsbeleid
China
echtscheiding
industriële spionage
Europese sociale politiek
Turkije
Europese Centrale Bank
westelijke Balkan
concurrentievermogen
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Verenigde Staten
migratie
sociale dumping
voorzitter van de Europese Raad
Hongarije
consolidatie van de Europese Unie
wapenindustrie
lidmaatschap van de Europese Unie
GBVB
migratiebeleid van de EU
toetreding tot de Europese Unie
vrijhandelsovereenkomst
Benelux

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-333/1 6-333/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 4/5/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
21/3/2017   Verzending naar commissie
21/3/2017   Inschrijving op agenda
21/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/3/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
21/3/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 21/3/2017

Kruispuntbank van de wetgeving