S. 6-329 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal)
Bert Anciaux    Rob Beenders    Güler Turan    Bart Van Malderen   

luchthaven
luchtverontreiniging
bescherming tegen geluidshinder
levenskwaliteit
geografische spreiding
lawaai
groeipool
milieukwaliteit
vliegtuig
regionale samenwerking
evaluatiemethode
volksgezondheid
Grondwettelijk Hof (België)
geluidsniveau
akoestische vervuiling
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
luchtvervoer
milieunorm
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-329/1 6-329/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2017   Indiening Stuk 6-329/1 6-329/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Uitgesteld
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
29/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
29/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Uitgesteld
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Regeling der werkzaamheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 29/1/2018, 12/11/2018

Kruispuntbank van de wetgeving