S. 6-327 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken
Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

duurzame ontwikkeling
Koning en Koninklijke familie
urbanisatie
ruimtelijk beheer
publiek eigendom
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ruimtelijke ordening
motie van het Parlement
groenvoorzieningen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-327/1 6-327/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2017   Indiening Stuk 6-327/1 6-327/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving