S. 6-326 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven
Patrick Prévot    Philippe Mahoux    Christie Morreale   

gezondheidsbeleid
arbeidsvoorwaarden
arbeidsgeneeskunde
chronische ziekte
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
ziekte van het spijsverteringsstelsel
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-326/1 6-326/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2017   Indiening Stuk 6-326/1 6-326/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving