S. 6-324 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken
Bert Anciaux    Alain Destexhe    Cindy Franssen    Martine Taelman    Katia Segers    Annemie Maes    Elisabeth Meuleman    Sabine de Bethune    Güler Turan   

vervuiling van de zee
kunststof
volksgezondheid
verontreinigende stof
cosmetisch product
motie van het Parlement
verontreiniging
Noordzee
cosmetische industrie
milieubescherming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-324/1 6-324/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/2/2017
6-324/2 6-324/2 (PDF) Amendementen 16/10/2017
6-324/3 6-324/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2017
6-324/4 6-324/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2017
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2017   Indiening Stuk 6-324/1 6-324/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
28/4/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
24/11/2017   Inschrijving op agenda
24/11/2017   Algemene bespreking
24/11/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o11)
24/11/2017   Aanneming na amendering door commissie
  Monocameraal Senaat
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Valérie De Bue
8/5/2017   Inleidende uiteenzetting door Güler Turan
8/5/2017   Bespreking
2/6/2017   Inschrijving op agenda
2/6/2017   Hoorzitting met de heer Geoffroy Blondiaux, raadgever Leefmilieu-Duurzame ontwikkeling, kabinet van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling
2/6/2017   Hoorzitting met de heer Frédérick Warzée, Head of Corporate Social responsibility, Detic
2/6/2017   Hoorzitting met mevrouw An Maes, Adviseur milieu en productbeleid, Essenscia
2/6/2017   Hoorzitting met mevrouw Gaëlle Haut, responsable du Bureau de Bruxelles, Surfrider Foundation Europe
2/6/2017   Hoorzitting met de heer Rob Buurman, Directeur, Recycling Netwerk Benelux
2/6/2017   Hoorzitting met de heer Jeroen Verhoeven, Campaigner Ecosystems, Greenpeace Belgium
2/6/2017   Hoorzitting met de heer Julien Kaibeck, Voorzitter van de AISBL Slow Cosmétique
2/6/2017   Gedachtewisseling
met mevrouw Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
2/6/2017   Gedachtewisseling
met de heer Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3/7/2017   Inschrijving op agenda
3/7/2017   Uitgesteld
16/10/2017   Inschrijving op agenda
16/10/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Maes
16/10/2017   Bespreking
6/11/2017   Inschrijving op agenda
6/11/2017   Niet behandeld
20/11/2017   Inschrijving op agenda
20/11/2017   Bespreking
20/11/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o4) Stuk 6-324/4 6-324/4 (PDF)
20/11/2017   Aanneming na amendering
20/11/2017   Vertrouwen rapporteur
24/11/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
1ste Minister, de Minister v. werk, de Minister v. Sociale Zaken, Minister van Energie en Duurzame ontwikkeling, de Staatssecretaris voor de Noordzee, minister-presidenten federale entiteiten, voorzitters parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/11/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 8/5/2017, 2/6/2017, 16/10/2017, 20/11/2017

Kruispuntbank van de wetgeving